God tot de profeten van deze eindtijd. ( Dutch. NL.)

Dit zegt GOD tot de profeten van deze eindtijd :

 

 

“U zult verbaast zijn hetgeen spoedig zal geschieden in de schepping. Mijn woorden zullen versneld vervuld gaan worden door Mijn machtige Arm    en Hand. IK BEN.” ;

 Spreekt de HERE, YHWH-/YHVH-Elohim, de Almachtige/El Shaddai,

de GOD van Israel en van de gehele schepping, de “IK BEN” die tot Mozes, de man Gods, sprak.

The Voice in The Wind of Ruach Hakodesh/Holy Breath of GOD / The Candle.