Jezus Christus spreekt… tot de afgevallenen. ( Dutch.NL.)

Dit zegt Jezus De Christus, de Goede Herder van Zijn schapen, tot de afgevallenen van de Laodicea-/eindtijd-kerken :

“Zie, Ik heb u allen het evangelie verkondigd door Mijn Geest en woord en dienaren van de Geest van GOD. Toch hebt gij allen de Mammon meer liefgehad dan Mij.
Zodoende heb IK u uitgespuugd. Nu lijdt gij allen in uw geest en ziel en lichaam onder Mijn toorn…. verwachtende de tweede dood. IK BEN.” ;

Spreekt de Zoon van GOD, die in het vlees en bloed kwam en die de Ware Gezalfde/Mashiach/Christus van GOD is.

Ontvangen door JMPS. / De Kandelaar.